Jurist voor de dienst Toezicht op de Tussenpersonen

Company name

FSMA

Place

Brussel
Belgium

Our Company :

De dienst Toezicht op de tussenpersonen is binnen de FSMA belast met het toezicht op de naleving van de wettelijke voorwaarden waaronder de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen en de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten deze activiteiten mogen uitoefenen.

The Job / Responsibilities :

U zal als operationeel jurist tewerkgesteld worden binnen deze dienst, waar U meer specifiek zal instaan voor de begeleiding van de administratieve medewerkers die de inschrijvingsaanvragen behandelen en de inschrijvingsdossiers opvolgen.

Bovendien zal U samen met de andere juristen van de dienst de algemene vragen beantwoorden die deze statuten betreffen en de juridische problemen die zich in de dossiers stellen onderzoeken en oplossingen aanreiken.

U zal geregeld contact hebben met de beroepsverenigingen van de financiële sector voor het opstellen van studieprogramma’s voor de toegang tot het beroep van tussenpersoon, alsook in het kader van de wettelijke bijscholingsplicht voor tussenpersonen.

Your profile :

Diplomavereisten

Een masterdiploma in de rechten. Een specialisatie verzekeringsrecht en/of bankrecht is een pluspunt.

Beroepservaring

U beschikt over minimum 1 à 2 jaar ervaring op het gebied van verzekeringen en/of bank- en beleggingsdiensten of u beschikt over minimum 2 jaar ervaring in een relevante functie en hebt een grote affiniteit met het financieel recht. Ervaring met lesgeven over verzekeringen en/of bank- en beleggingsdiensten is een pluspunt.

Algemene vaardigheden

- Basiskennis van financieel recht en van de belangrijkste begrippen en praktijken uit de verzekerings- en financiële wereld;
- Zich kunnen vereenzelvigen met de taken van algemeen belang waarmee de FSMA belast is;
- Analytisch vermogen evenals zin voor synthese;
- Uitstekende logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie;
- Vaardigheid om zelfstandig en in teamverband te werken;
- Aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties;
- Doelgerichtheid, assertiviteit en overtuigende argumentatiekracht;
- Oplossingsgerichtheid en zin voor dosering en proportionaliteit;
- Belang hechten aan de kenmerkende waarden voor professionaliteit: bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken;
- Grondige kennis van het Nederlands, en mondelinge en schriftelijke beheersing van het Frans en het Engels;
- Kennis van de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel, …).

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.


(Kindly make reference to Banking Boulevard when applying for this position).
(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).
(Merci de bien vouloir faire référence au site-emploi Banking Boulevard lors de votre sollicitation).