Estate Planner Competence Center (Nl versie)

Company name

Belfius Bank - Belfius Banque

Place

Brussel
Belgium

The Job / Responsibilities :Als Adviseur WA&P ben je verantwoordelijk voor de juridische en fiscale ondersteuning van de Private Banking Officers en de Private Banking Experts in (o.m.) de volgende domeinen:

> vermogensrecht: huwelijksvermogensstelsels, nalatenschapsrecht, schenkingen en testamenten - capita selecta van het internationaal privaatrecht;
> fiscaal recht: capita selecta van de personen- en de vennootschapsbelasting, nalatenschapsrecht en registratierecht;
> vermogensplanning en nalatenschapsplanning m.b.t. het roerend, onroerend en professioneel vermogen.

Er is ondersteuning van 3 verschillende diensten:

> je verstrekt diensten in het kader van de 'vermogensplanning'. De WA&P houdt zich aan de wet inzake Financial Planning en geeft advies inzake vermogens- en nalatenschapsplanning rekening houdend met de voorgeschreven gedragsregels. De gesprekken over vermogens/nalatenschapsplanning door de esate planners van de "Front" worden gevolgd door een schriftelijk verslag met een multidisciplinaire analyse (juridisch / fiscaal / sociale zekerheid / macro-economie). Dat verslag bevat optimalisatietechnieken die zijn afgestemd op de klant. Je zorgt voor de implementatie van de mogelijkheden die worden voorgesteld door de WA&P en die de klant wenst;
> je geeft algemene informatie van juridische en fiscale aard i.v.m. het bezit, de structurering en de overdracht van het privévermogen van de klanten of de prospects van het segment Private Banking en je beantwoordt specifieke vragen die niet neerkomen om vermogensadvies- of planning. Je opdracht houdt concreet in dat je doelgerichte informatie verstrekt over de telefoon of via mail. Je neemt eveneens de opleiding van de Private Bankers in het kader van de Private Banking Academy op je en je geeft workshops om hen op te leiden m.b.t. de evoluerende wetgeving;
> je geeft eveneens uiteenzettingen over vermogens- en nalatenschapsplanning tijdens klantenevenementen en je werkt de daartoe vereiste uiteenzetting uit.

Deze functie is onderworpen aan de voorschriften van de wet-Willems. Als je nog niet in orde bent op dat vlak, moet je dat regelen binnen 12 maanden na het opnemen van de functie. Daartoe moet je in de eerste plaats houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of van een ander gelijkgesteld diploma en moet je je technische kennis bewijzen door te slagen voor het examen dat Febelfin op centraal niveau organiseert (meer info op het intranet).

Deze functie is eveneens onderworpen aan de wet-Cauwenberghs: je moet slagen voor bepaalde modules van het examen over de kennis van bepaalde aspecten van het domein 'verzekeringen'.

Your profile :

> je hebt een master, bij voorkeur in de rechten;
> beroepservaring in de voornoemde domeinen is een plus;
> je bent flexibel en beschikbaar, je kan relationeel vlot omgaan met de agenten;
> je komt in contact met de Private-klanten en kan dus op een gepaste manier communiceren;
> je beschikt over uitstekende redactionele vaardigheden;
> door je ervaring kan je onmiddellijk worden ingezet voor de diverse taken en kan je dus zelfstandig werken;
> je bent een teamplayer en beschikt dus over een teamgeest;
> je bent tweetalig.

(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).