Risk Officer Non-Life ( NL versie)

Company name

AG Insurance

Place

Brussel Bruxelles
Belgium

The Job / Responsibilities :

AG Insurance is actief op zoek naar een Risk Officer Non-Life in de afdeling Risk & Control Non-Life in Broker Channel.

Je functie:

- Je bouwt en programmeert risicomodellen met het oog op kwantificering en analyse van risico’s als basis voor het uitstippelen van beleidslijnen.
- Je doet analyses en studies m.b.t. de bepaling van de te gebruiken en de opvolging van de gebruikte modelassumpties en onderbouwt deze door een gemotiveerd en wetenschappelijk onderbouwd rapport.
- Je analyseert en interpreteert de resultaten en uitkomsten van studies en berekeningen.
- Je neemt actief deel aan technische werkgroepen met het oog op de ontwikkeling of aanpassing van methoden en modellen en brengt op gestructureerde wijze verslag uit van zijn deelname aan de vergaderingen,
- Je communiceert vlot en klaar - zowel schriftelijk als mondeling – over de resultaten en de gebruikte methodologie en heeft daarbij vooral oog voor de managementwaarde van de informatie,
- Je neemt actief deel aan projecten gericht op een optimalisatie van de methoden en processen binnen het risicomanagement,
- Je hebt contacten met de andere departementen van het bedrijf en ontwikkelt een netwerk met het oog op een beter functioneren van de functie van risicomanagement en het bekendmaken van zijn toegevoegde waarde,
- Je staat in voor de coaching van medewerkers (geen directe hiërarchische verantwoordelijkheid)

Your profile :

- Je hebt een universitair diploma/ Masteropleiding met kwantitatieve en financiële oriëntatie
- Ervaring in één of meerdere risicodomeinen is een pluspunt
- Je bezit over een uitvoerige kennis van risicomanagement en van AG Insurance en zijn organisatie, kennis van de verzekeringsmarkt.
- Je bent in staat de om de bestaande manier van werken aan te passen om problemen efficiënter op te lossen, innovatief en in staat om "out of the box" te denken.
- Je bent in staat om presentaties te geven en vergaderingen te houden voor een ruimer publiek (intern en extern) en op hoger managementniveau te geven
- Je bent een gevorderde gebruiker van Microsoft Office en beschikt over een uitstekende kennis van de aanwezige risicomanagement softwares. Je bent in staat om hierin te programmeren en om de toepasbaarheid van aanwezige en nieuwe softwares te evalueren.
- Je beschikt over een ruim intern en extern netwerk dat kan helpen problemen op te lossen of te voorkomen.
- Je bent in staat om technische risicomanagement problemen en oplossingen verstaanbaar te communiceren en slaagt erin anderen te overtuigen. Je kan omgaan met conflicterende belangen van verschillende partijen.

We offer :

- Een bedrijf waar je kan groeien in je job en een veelzijdige loopbaan kan uitbouwen.
- Een stabiele werkgever met een duidelijke langetermijnvisie.
- Een positieve sfeer binnen je team, maar ook daarbuiten.
- De nodige flexibiliteit om een goed evenwicht te vinden tussen werk en privé.
- Een moderne werkplek met de juiste tools en hedendaagse technologie.
- Een aantrekkelijk loonpakket met een brede waaier aan voordelen.

(Kindly make reference to Banking Boulevard when applying for this position).
(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).
(Merci de bien vouloir faire référence au site-emploi Banking Boulevard lors de votre sollicitation).