Jurist voor de dienst Centraal inspectieteam

Company name

FSMA

Place

Brussel - Bruxelles
Belgium

The Job / Responsibilities :

Het Centraal inspectieteam van de FSMA heeft als opdracht inspecties ter plaatse uit te voeren in verband met de volgende materies:

- De gedragsregels (MiFID, AssurMiFID, wet kmo-financiering, crowdfunding, …);
- De kwaliteitscontrole op de bedrijfsrevisoren;
- De naleving van de witwaswetgeving door, onder andere, de wisselkantoren;
- De geldende prudentiële reglementering voor beheerders van instellingen voor collectieve belegging, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening en beleggingsondernemingen die onder het toezicht van de FSMA staan.

De FSMA wenst haar inspectieteam uit te breiden met een ervaren jurist, die zal deelnemen aan de inspecties ter plaatse en de nodige juridische bijstand zal verlenen bij de kwalificatie van de bevindingen van de inspecties. Die bevindingen maken het voorwerp uit van een auditverslag, dat in nauw overleg met het team en de hiërarchie wordt opgesteld en vooraf met de leiding van de betrokken instelling wordt besproken, en waarvan de opvolging moet worden verzekerd.

Your profile :

Diplomavereisten:

- Een masterdiploma in de rechten.

Specifieke vaardigheden:

- Uitgesproken belangstelling voor auditwerkzaamheden.
- Basiskennis van de MiFID-gedragsregels, de regels inzake verzekeringsdistributie en/of prudentiële aangelegenheden is een troef.
- Vertrouwd zijn met financiële producten en diensten.

Algemene vaardigheden:

- Zich kunnen vereenzelvigen met de taken van algemeen belang waarmee de FSMA belast is.
- Belangstelling voor de auditopdrachten en de auditmethodologie.
- Teamspirit: vermogen om projecten als team uit te voeren en om junior medewerkers te coachen.
- Analytisch vermogen en zin voor synthese.
- Uitstekende logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie.
- Vaardigheid om zelfstandig en in teamverband te werken.
- Aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties.
- Doelgerichtheid, assertiviteit en overtuigende argumentatiekracht.
- Zin voor dosering en proportionaliteit.
- Professionaliteit: bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken.
- Grondige kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels.

Beroepservaring:

Minimum 5 jaar ervaring in een juridische en/of compliancefunctie in de financiële sector.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.


(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).