Economist of Jurist voor de dienst “Toezicht op financiële rapportering”

Company name

FSMA

Place

Brussel
Belgium

The Job / Responsibilities :

U wordt tewerkgesteld bij de dienst “Toezicht op financiële rapportering”.

U bent, samen met de andere medewerkers van de dienst, verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële informatie die vennootschappen genoteerd op Euronext Brussels verspreiden. Dit toezicht wordt a posteriori uitgeoefend op basis van een risicomodel en heeft zowel betrekking op de periodieke (geconsolideerde jaarrekeningen, halfjaarlijkse financiële verslagen) als op de continue informatieverstrekking.

Daarnaast verleent u advies over de correcte toepassing van de internationale boekhoudnormen (IFRS). U neemt ook deel aan het a priori onderzoek van de inhoud van het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer een openbare aanbieding van of een openbaar bod op effecten plaatsvindt.

Your profile :

Diplomavereisten:

- en masterdiploma toegepaste economische wetenschappen, handels- en financiële wetenschappen of handelsingenieur. Een specialisatie in financiële analyse en/of IFRS is een pluspunt.
of
- Een masterdiploma rechten. Een bijkomende financiële oriëntatie (m.b.t. financiële analyse / IFRS) is een troef.

Specifieke vaardigheden:

- Kennis van de IFRS en de technieken voor waardering van ondernemingen en courant gebruikte financiële instrumenten (of de bereidheid om die te verweven) is noodzakelijk. Specifieke ervaring met IFRS 9 en/of IFRS 15 is een bijkomende troef.
- In staat zijn om op hoog niveau contacten te onderhouden en onderhandelingen te voeren met de gecontroleerde ondernemingen.

Algemene vaardigheden:

- Zich kunnen vereenzelvigen met de taken van algemeen belang waarmee de FSMA belast is;
- Analytisch vermogen, zin voor synthese;
- Kritische ingesteldheid, zin voor zelfstudie en om diepgaand onderzoek te voeren;
- Uitstekende logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie;
- Vaardigheid om zelfstandig en in teamverband te werken;
- Aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties;
- Doelgerichtheid, assertiviteit en overtuigende argumentatiekracht;
- Professionaliteit: bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken;
- Grondige kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels;
- Kennis van de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel,...).

Beroepservaring:

Bij voorkeur heeft u reeds enkele jaren werkervaring in een functie die aansluit bij de beschreven functie.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.


(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).