KBC Junior Kredietrisico-analist Financiële Instellingen (35097)

Company name

KBC Groep nv

Place

Brussel Bruxelles
Belgium

Our Company :

KBC onderhoudt commerciële relaties met een grote variëteit aan cliënten. Voorstellen voor kredietverlening die hieruit voortvloeien worden verwerkt in een kredietaanvraag. Rekening houdend met het risicoprofiel van de cliënt en de grootte en structuur van de aanvraag wordt over dit kredietvoorstel in het netwerk of op hoofdkantoor beslist. Voor deze laatste beslissingen komt Group Credit Risk Directorate (GCRD) tussen : het landenrisico wordt geëvalueerd, de kwantitatieve en kwalitatieve sterkte van de cliënt wordt ingeschat, het voorstel wordt geadviseerd en uiteindelijk beslist.

Verder treedt GCRD op als het ‘kenniscentrum’ binnen KBC inzake kredietrisico: het uitdragen van kennis over sectoren, landen, tegenpartijen en kredietpolitiek, beheer van de kredietportefeuille en van kredietrisicomodellen. De vacature situeert zich in het team Kredietanalyse Landen en Financiële Instellingen (IRA) dat verantwoordelijk is voor het inschatten van de kredietwaardigheid van overheden en financiële instellingen waarmee KBC een relatie onderhoudt.

The Job / Responsibilities :

- als kredietanalist bij IRA sta je in voor de opvolging van de kredietwaardigheid van financiële instellingen en landen waarop KBC een kredietrisico heeft. Je hoofdtaak bestaat er in om de financiële en kwalitatieve gegevens van de client op te zoeken, te controleren maar vooral te analyseren. Het uiteindelijke resultaat van deze analyse is een “Probability of Default” (PD) rating (faalkans) en een analyse-rapport over de client. De frequentie en de timing van de analyse hangen af van het belang en de evolutie van de client en het kredietbedrag
- je bent voor een aantal toegewezen landen de specialist en aanspreekpunt voor collega’s uit het hele netwerk bij vragen over de desbetreffende landen en haar financiële instellingen. Je volgt de ontwikkelingen in deze landen en banksystemen op, reageert snel bij ontwikkelingen (bijvoorbeeld Brexit, problematiek Catalonië, faling van een bank, enz), brengt relevante informatie samen en stelt deze ter beschikking van interne cliënten. Je bent hierbij in sterke mate verantwoordelijk voor je eigen planning en opvolging. Voor het uitoefenen van je functie treed je in overleg met het team van kredietadviseurs en portefeuillebeheerders binnen GCRD, alsook met relatiebeheerders en andere betrokkenen in het commerciële netwerk. Daarnaast wordt de PD bepaling ondersteund door scoringsmodellen. Deze modellen worden onderworpen aan periodieke herziening waarbij de kredietanalisten samenwerken met het team van modellenbeheerders binnen GCRD voor aanpassingen en verfijning waar nodig
- wanneer je zelf voldoende ervaring hebt opgedaan, draag je samen met je collega’s je kennis uit: opleiden van collega’s uit het netwerk, opstellen en onderhouden van methodologische documentatie, … Samen met je collega’s ga je op zoek naar mogelijke verbeteringen in de huidige werkwijzen en procedures. Het Engels is de courante taal voor de geschreven analyses en nota’s.

Your profile :

- je weet vlot en graag met cijfers om te gaan, je bent sterk in het interpreteren en verwerken ervan (analyse). Je kan een eigen mening vormen over de financiële situatie van een land of financiële instelling en over ontwikkelingen in de financiële sector in kwestie
- je weet de veelheid aan informatie beknopt, helder en gestructureerd over te brengen (mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheid). Je hebt een sterk doorzicht, ook conceptueel
- je kan je eigen werk goed plannen en je kan flexibel omgaan met een gegeven kader waar nodig
- je hebt een brede interesse in (macro) economische evoluties. De opvolging van wat er omgaat in de financiële sector is voor jou geen opgave, maar een gedrevenheid
- je kan zelfstandig werken, maar staat ook open voor vragen van en overleg met collega’s
een perfecte mondelinge en schriftelijke kennis Nederlands en Engels is vereist.

Vereiste opleiding:

- je bent een junior (0 tot 2 jaar ervaring) met een universitair diploma TEW of Handelsingenieur met achtergrond macro-economie, boekhouden/accountancy en financiële analyse.

- Er wordt een opleiding voorzien ‘on the job’ waarbij een team ervaren en enthousiaste collega-analisten klaar staat om je te begeleiden.

We offer :

Je kunt bij KBC rekenen op:

- een uitzonderlijk aanbod opleidings- en ontwikkelingskansen;
- diverse doorgroeimogelijkheden;
- een contract van onbepaalde duur;
- een competitief verloningspakket, aangevuld met een ruim pakket aanvullende voordelen en personeelsvoorwaarden op onze bank- en verzekeringsproducten;
- mogelijkheden om je werk en je privéleven op elkaar af te stemmen;
- een dynamische werkomgeving met een open cultuur en een aangename werksfeer.
(Kindly make reference to Banking Boulevard when applying for this position).
(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).
(Merci de bien vouloir faire référence au site-emploi Banking Boulevard lors de votre sollicitation).