Jurist voor de dienst Transversaal toezicht op financiële producten

Company name

FSMA

Place

Brussel
Belgium

The Job / Responsibilities :

U wordt tewerkgesteld bij de dienst ‘Transversaal toezicht op financiële producten’.

Samen met de andere medewerkers van de dienst houdt u toezicht op de conformiteit van verzekeringsproducten met de toepasselijke reglementering.

U houdt ook toezicht op de kwaliteit van de informatie en de reclame met betrekking tot deze producten.

Daarnaast behoren tussenkomsten in het kader van de voorbereiding en uitvoering van Belgische en Europese regulering over de controle op verzekeringsproducten tot uw takenpakket.

Your profile :

Diploma:

Een masterdiploma in de rechten. Een specialisatie in economisch-, financieel- of verzekeringsrecht vormt een bijkomende troef.
Beroepservaring

Minstens drie jaar ervaring in de financiële sector is vereist.

Algemene vaardigheden:

- Zich kunnen vereenzelvigen met de aan de FSMA toevertrouwde taken van algemeen belang;
- Analytisch vermogen en zin voor synthese;
- Uitstekende logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie;
- Vaardigheid om zelfstandig en in teamverband te werken;
- Aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties;
- Doelgerichtheid, assertiviteit en argumentatiekracht;
- Zin voor dosering en proportionaliteit;
- Professionaliteit: bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken;
- Grondige kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels;
- Kennis van de gebruikelijke “Microsoft Office”-toepassingen (Outlook, Word, Excel, …).

Specifieke vaardigheden:

- Goede kennis hebben van de wetgeving met betrekking tot verzekeringen en verzekeringsproducten en/of een goede kennis hebben van de globale financiële wetgeving en de financiële producten;
- Contacten kunnen onderhouden met en standpunten kunnen innemen ten aanzien van verzekeringsondernemingen en tussenpersonen;
- Complexe juridisch vragen efficiënt kunnen behandelen, indien nodig in een Europese context.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.


(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).