Jurist voor de dienst Transversaal toezicht op financiële producten (ICB)

Company name

FSMA

Place

Brussel
Belgium

The Job / Responsibilities :

U zal werken voor de dienst ‘Transversaal toezicht op financiële producten’. Samen met de andere medewerkers van die dienst zal u toezicht uitoefenen op de instellingen voor collectieve belegging (ICB’s). Dat toezicht betreft niet enkel de kwaliteit van de informatie, inclusief de reclame, die over die instellingen wordt verstrekt, maar ook hun organisatie en werking.

Daarnaast zal u meewerken aan specifieke transversale projecten, en aan de voorbereiding en tenuitvoerlegging van Belgische en Europese wetgevende teksten over ICB’s.

Your profile :

Diplomavereisten:

Een masterdiploma in de rechten. Een specialisatiediploma in economisch en/of financieel recht is een troef.

Beroepservaring:

U heeft minstens drie jaar beroepservaring in de financiële sector.
Specifieke vaardigheden

- Goede kennis van de algemene financiële wetgeving en de financiële producten;
- Een goede kennis van de verschillende ICB-statuten is een troef;
- In staat zijn contacten te onderhouden met de actoren van de financiële sector en standpunten tegenover die gesprekspartners te verdedigen;
Complexe juridische vragen efficiënt kunnen behandelen, zo nodig in een Europese context.

Algemene vaardigheden:

- Zich kunnen vereenzelvigen met de taken van algemeen belang waarmee de FSMA is belast;
- Analytisch vermogen en zin voor synthese;
- Uitstekende logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie;
- Vaardigheid om zelfstandig en in teamverband te werken;
- Aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties;
- Doelgerichtheid, assertiviteit en overtuigende argumentatiekracht;
- Zin voor dosering en proportionaliteit;
- Professionaliteit: bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken;
- Grondige kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels;
- Kennis van de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel, ...).

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.


(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).