Head of ECM (equity capital markets) Origination & Structuring (m/v) ( NL versie)

Company name

Belfius Bank - Belfius Banque

Place

Brussel Bruxelles
Belgium

Our Company :

Belfius heeft besloten de ECM-activiteit en de waardeketting te versterken ter ondersteuning van het Corporate & Private Wealth ambition-plan. Het Head of ECM zal een belangrijke rol spelen in het uitbouwen van de ECM-activiteit en de ECM-waardeketting (Origination, Structurering, Syndicering, Onderzoek, Sales & Trading), samen met enkele andere afdelingen binnen TFM en bij Belfius.

Equity Capital Markets (ECM) bestrijkt een brede waaier van schuldproducten en -diensten aan corporate klanten van PCB en RBC. Het aanbod omvat het structureren, plaatsen en uitvoeren van alle ECM-instrumenten die de klanten toegang verschaffen tot de kapitaalmarkt via IPO's, SPO's, Private Placements of bestaande en/of nieuwe aandelen, en het verstrekken van diensten zoals beoordelingen en onafhankelijke waarderingen (fairness opinions). De waardeketting van ECM beheert het volledige aandelenuitgifteproces met inbegrip van de marketinginspanningen die voorafgaan aan de transactie voor onze klanten. ECM denkt samen met zijn klanten na op basis van een langetermijnpartnership, via de uitbouw van de onderneming en hun financiële opties op de aandelenkapitaalmarkten. ECM is gespecialiseerd in aandelendiensten voor zowel beursgenoteerde als privé (niet-beursgenoteerde) vennootschappen.

The Job / Responsibilities :

Het Head of ECM organiseert, stuurt en beheert het Equity Capital Markets Origination & Structuring team binnen de vastgelegde commerciële strategie. Die strategie wordt gekenmerkt door een proactief en integraal aanbod van producten en diensten i.v.m. de financiële markten aan klanten uit de corporate & public sector, van standaard- tot meer complexe en meer geavanceerde oplossingen.

Het Head of ECM werkt nauw samen met de Head of Syndication (pricing en aanbeveling van plaatsing/marketing) en Sales, en de juridische en BO-teams (documentatie, operationele procedure en afhandeling). Het Head of ECM werkt nauw samen met de commerciële teams van PCB en RCB binnen de beperkingen van de Chinese walls zoals ze werden vastgelegd op grond van de compliance. ECM denkt samen met zijn klanten na op basis van een langetermijnpartnership, via de uitbouw van de onderneming en hun financiële opties op de aandelenkapitaalmarkten.

Het is de bedoeling een aanzienlijke bijdrage te leveren tot de resultaten van PCB en RCB, en zodoende de resultaten van Belfius Bank in zijn geheel en terzelfder tijd aan de klantentevredenheid en onze franchise door het tot stand brengen en in stand houden van duurzame relaties met de klanten. De geografische focus ligt op de Belgische markten voor de ondernemingen en de entiteiten van de openbare sector om toegang te krijgen tot de aandelenkapitaalmarkten.

Belangrijkste resultaatdomein:

Verwezenlijking van de financiële & commerciële resultaten:
* budgettaire doelstellingen beheren;
* voortdurende follow-up van opbrengsten en kosten, kwalitatieve en kwantitatieve rapportering.

Client relationship management (CRM):

* een consequente strategie uitwerken in overleg met de commerciële teams;
* proactief informatieve vergaderingen beleggen met de klanten;
* seminars organiseren voor klanten om de business-activiteit te promoten en te zorgen voor meer klantencontacten;
* de uitbreiding stimuleren van het bestaande klantenbestand en cross-selling stimuleren;
* het stimuleren en optimaliseren van de customer intimacy en de klantentevredenheid met het oog op meer potentiële business- en langetermijnrelaties.

Product en Service Management

* de juiste mix bepalen van de ECM-producten en -diensten met het oog op de klantentevredenheid, op basis van een grondig inzicht in hun wensen;
* het monitoren van het aanbod en de pricing van de verhandelde producten versus het aanbod van de concurrentie; post-sale monitoring, reporting, waardering;
* de scope van de ECM-producten en -diensten:
- initial en Secondary Public Offerings (IPO's en SPO's);
- private Placement van bestaande en/of nieuwe aandelen;
- ABB en bloctrading;
- corporate brokerage;
- schrapping van de beursnotering;
- onafhankelijke waarderingen, beoordeling, financiële structurering.

Ontwikkeling van de business:

* zorgen voor meer focus op de wensen van de klanten aangaande de diverse ECM-producten en -diensten en die kennis aanwenden om andere teams van TFM en PCB aan te sturen;
* ECM-budgetten vastleggen met het oog op het bepalen van de doelstellingen ter ondersteuning van de ontwikkeling van de business;
* monitoren en analyseren van nieuwe trends op de wereldwijde financiële markten in een zo ruim mogelijk kader met het oog op het opsporen en implementeren van nieuwe business-opportuniteiten.

Coördinatie / organisatie:

* de activiteit inzake Equity Capital Markets organiseren in een zo ruim mogelijk kader, in het bijzonder door het tot stand brengen en vrijwaren van een vlotte en efficiënte organisatie in samenwerking met Syndication en Sales;
* interactie en cross selling promoten tussen DCM- en ECM-teams (bv. samen korte uiteenzettingen geven) en andere TFM-desks;
* interactie met bankers en andere betrokken afdelingen promoten binnen de ECM-waardeketting ter bevordering van de efficiëntie en om de time-to-market in te korten;
* contacten met bankers en andere spokes stimuleren, om te zorgen voor een maximale toegevoegde waarde voor de commerciële strategie en om de ECM-activiteit zo veel mogelijk een boost te geven;
* coördinatie, begeleidende rol om te zorgen voor meer bewustzijn rond de wensen van de klanten en de klanten vertegenwoordigen bij de ontwikkeling en de productinnovaties binnen en buiten TFM.

Risk Management:

* toezien op de overeenstemming met het regelgevend kader om het reputatie- en het financieel risico tot een minimum te beperken;
* procedures, richtlijnen en omkadering bepalen in samenwerking met TFM Corporate Office, Risk Management, Compliance en Legal;
* toezien op de correcte toepassing van de procedures en de richtlijnen binnen het ECM-team.

Adviesverlening:

* het stimuleren en verstrekken van correct en volledig advies en ondersteuning aan klanten, en ook aan stakeholders bij Belfius, met een duidelijke focus op de proactieve ontwikkeling van de ECM-activiteiten;
* uiteenzettingen organiseren en houden voor klanten en stakeholders bij Belfius in verband met (nieuwe) producten en technische innovaties op de markten.

People management:

* coachen, motiveren van teamleden en zodoende zorgen voor een betere teamgeest en betere duurzame prestaties;
* jaardoelstellingen formuleren;
*opleidingen organiseren en individuele ontwikkelingstrajecten uitwerken;
* debriefings en team meetings organiseren;
* de teamgeest aanmoedigen in combinatie met individuele doelstellingen binnen de uitdagende omgeving van de marktenzaal.

Vertegenwoordiging:

Extern:
* de bank en ECM vertegenwoordigen bij ontmoetingen met klanten en korte uiteenzettingen, seminars, roadshows, klanten- en VIP-events;
* de bank en ECM vertegenwoordigen bij professionele externe ontmoetingen met tegenpartijen, o.a. concurrenten, beurzen, NBB, FSMA, FEBELFIN, de pers enz.

Intern:
* ECM vertegenwoordigen bij interne contacten met andere afdelingen binnen TFM en Belfius Bank;
* onderhandelen en samenwerken met andere Heads en collega's om de vooropgestelde doelstellingen te halen voor de diverse desks in het licht van de ECM-strategie.
Deze functie is onderworpen aan de voorschriften van de wet Willems. Indien u nog niet in orde bent op dit vlak, dan dient u dit te doen binnen de 12 maanden ná het opnemen van de functie. Daartoe dient u houder te zijn van een diploma van het hoger secundair onderwijs of een ander gelijkgesteld diploma en moet u uw technische kennis bewijzen door te slagen voor het examen dat op centraal niveau georganiseerd wordt door Febelfin.

Your profile :

-universitair diploma;
-specifieke expertise en ervaring inzake ECM:
* sterke organisatorische en ontwikkelingsvaardigheden;
* ruime ervaring met ECM origination en structurering en bewezen kennis van ECM-producten en processen, kennis van ECM deals en pricings;
* beschikken over uitgesproken analytische vaardigheden om de klantenbehoeften en ECM-oplossingen te bepalen;
* u moet in staat zijn een mandaat uit te voeren en het te sturen in de richting van interne en externe partijen in vaak stressvolle omstandigheden.
commerciële vaardigheden:
* klantgerichtheid;
* sterke commerciële overredingskracht en onderhandelingsvaardigheden;
* een hoog single digit budget leveren;
andere persoonlijke vaardigheden:
* een teamspeler, probleemoplosser en motivator zijn;
* eerlijk, integer, betrouwbaar, flexibel en creatief zijn;
* een uitgesproken zin voor initiatief tonen waardoor het volledige team en Belfius de ECM-activiteit verder kunnen uitbouwen;
* presentatievaardigheden.
Nederlands, Frans, Engels (schriftelijk + mondeling)

(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).