Economist/actuaris voor de dienst ‘Transversaal toezicht op financiële producten’

Nom de l'entreprise

FSMA

Lieu

Brussel Bruxelles
Belgique

La fonction :

U wordt tewerkgesteld bij de dienst ‘Transversaal toezicht op financiële producten’.

Samen met de andere medewerkers van de dienst houdt u vooral toezicht op de conformiteit van verzekeringsproducten met de toepasselijke reglementering, met inbegrip van de wetgeving met betrekking tot de reclame voor verzekeringsproducten.

Daarnaast zal u tevens verantwoordelijk zijn voor de analyse van financiële data en het uitwerken en verfijnen van risicomodellen.

Votre profil :

Diplomavereisten:

Een masterdiploma in de economische of de actuariële wetenschappen.

Beroepservaring:

Minstens drie jaar ervaring in de financiële sector is vereist.

Algemene vaardigheden:

- Zich kunnen vereenzelvigen met de aan de FSMA toevertrouwde taken van algemeen belang;
- Analytisch vermogen en zin voor synthese;
- Uitstekende logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie;
- Vaardigheid om zelfstandig en in teamverband te werken;
- Aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties;
- Doelgerichtheid, assertiviteit en argumentatiekracht;
- Zin voor dosering en proportionaliteit;
- Belang hechten aan de kenmerkende waarden voor professionaliteit: bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken;
- Grondige kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels;
- Kennis van de gebruikelijke “Microsoft Office”-toepassingen (Outlook, Word, Excel, …).

Specifieke vaardigheden:

- Kennis van verzekeringsproducten.
- Goede kennis van de financiële wetgeving en de financiële producten is een troef.
- Financial Data management.
- Contacten kunnen onderhouden en kunnen onderhandelen met emittenten en tussenpersonen.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.


(Kindly make reference to Banking Boulevard when applying for this position).
(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).
(Merci de bien vouloir faire référence au site-emploi Banking Boulevard lors de votre sollicitation).