Juristen voor de dienst Enforcement

Ragione sociale della società

FSMA

Place

Brussel - Bruxelles
Belgio

Descrizione della funzione :

De dienst Enforcement onderzoekt de dossiers waarin aanwijzingen zijn vastgesteld van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een administratieve sanctie. Het gaat zowel om een onderzoek in rechte als in feite en dit voor de verschillende toezichtsdomeinen van de FSMA. Daarnaast is deze dienst ook belast met het opsporen en opvolgen van onrechtmatige aanbiedingen en leveringen van financiële producten en diensten.

Aan het hoofd van de dienst Enforcement staat de auditeur van de FSMA.

Op dit ogenblik zijn in deze dienst de volgende functies vacant:

-de functie van analist, belast met het verrichten van een eerste analyse van de dossiers die aan de auditeur worden voorgelegd en met het behandelen van de dossiers over onrechtmatige aanbiedingen en leveringen van financiële producten en diensten;

-de functie van (co-)verslaggever, belast, onder leiding van de auditeur, met het analyseren van de dossiers waarvoor een onderzoek is ingesteld, het verrichten van de onderzoeksdaden om de feitelijke gegevens in te zamelen en vanuit juridisch oogpunt te analyseren.

Requisiti :

Diplomavereisten:

Een master in de rechten.

Algemene vaardigheden:

-Zich kunnen vereenzelvigen met de taken van algemeen belang waarmee de FSMA belast is;
-Analytisch vermogen evenals zin voor synthese;
-Uitstekende logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie;
-Vaardigheid om zelfstandig en in teamverband te werken;
-Aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties;
-Doelgerichtheid, assertiviteit en overtuigende argumentatiekracht;
-Zin voor dosering en proportionaliteit;
-Belang hechten aan de kenmerkende waarden voor professionaliteit: bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken;
-Grondige kennis van het Nederlands en het Frans en beheersing van het Engels;
-Kennis van de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel).

Specifieke vaardigheden

-Grondige kennis van de financiële wetgeving;
-Nuttige ervaring, in het bijzonder voor de functie van (co-)verslaggever.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.


(Kindly make reference to Banking Boulevard when applying for this position).
(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).
(Merci de bien vouloir faire référence au site-emploi Banking Boulevard lors de votre sollicitation).