Jurist voor de dienst Toezicht op de kredietgevers en de tussenpersonen

Company name

FSMA

Place

Brussel
Belgium

The Job / Responsibilities :

Functie-inhoud

De dienst ‘Toezicht op de kredietgevers en de tussenpersonen’ is binnen de FSMA belast met het toezicht op de naleving van de wettelijke voorwaarden waaraan de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen, de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten, de kredietbemiddelaars en de kredietgevers moeten voldoen om hun werkzaamheden te mogen uitoefenen. Eind 2017 waren meer dan 26.000 tussenpersonen (onder wie iets meer dan 11.000 verzekeringstussenpersonen) en meer dan 150 kredietgevers actief op de Belgische markt.

Wil u weten hoe de controles bijdragen tot een betere consumentenbescherming? Wil u via duidelijke communicatie sturing geven aan de sector? Wil u graag kennismaken met nieuwe en actuele materies zoals gegevensanalyse, ‘behavioural economics’, …?

Solliciteer dan voor een functie als jurist bij de dienst ‘Toezicht op de kredietgevers en de tussenpersonen’.

- U bent omringd door ervaren specialisten en kan zich ten volle ontplooien in het coachen van een team van 3 of 4 personen dat is belast met het eerstelijnstoezicht op de door de dienst gecontroleerde entiteiten. Tegen die achtergrond verleent u het team technische ondersteuning bij het beheer van de toezichtstaken en helpt u het bij het beheer van zijn prioriteiten.
- Samen met de andere medewerkers van de dienst zorgt u voor het vlotte verloop van de controleactiviteiten die in het kader van de door de dienst uitgewerkte strategie zijn gepland en worden uitgevoerd. Zo geeft u mee invulling aan een evolutieve, efficiënte en harmonieuze toezichtsbenadering.
- U werkt in hoofdzaak samen met de andere medewerkers van de dienst. U staat ook geregeld in contact met de juridische dienst, vooral bij de opstelling van nieuwe wettelijke en reglementaire teksten (Europese richtlijnen, wetten en koninklijke besluiten) of circulaires over de bevoegdheidsdomeinen van de dienst.
- Verder onderhoudt u ook externe contacten met de beroepsverenigingen die de gecontroleerde sectoren vertegenwoordigen.

Your profile :

Diplomavereisten

- Een masterdiploma in de rechten. Een specialisatie verzekerings- en/of bankrecht is een pluspunt.

Algemene vaardigheden

- Kennis van het financieel recht en van de belangrijkste begrippen en praktijken van het financie- en assurantiewezen;
- Zich kunnen vereenzelvigen met de taken van algemeen belang van de FSMA;
- Analytisch vermogen en zin voor synthese;
- Uitstekende logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie;
- Vaardigheid om zelfstandig en in teamverband te werken;
- Aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties;
- Doelgerichtheid, assertiviteit en overtuigende argumentatiekracht;
- Oplossingsgerichtheid;
- Professionaliteit: bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken;
- Grondige kennis van het Nederlands, en mondelinge en schriftelijke beheersing van het Frans en het Engels;
Kennis van de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel, ...).

Beroepservaring

U beschikt over minimum 1 à 2 jaar ervaring op het gebied van verzekeringen en/of bank- en beleggingsdiensten en/of de kredietsector, of u beschikt over minimum 2 jaar ervaring in een relevante functie en hebt een grote affiniteit met het financieel recht.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.


(Kindly make reference to Banking Boulevard when applying for this position).
(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).
(Merci de bien vouloir faire référence au site-emploi Banking Boulevard lors de votre sollicitation).