Inspecteur, jurist of expert voor de dienst ‘Toezicht op de Gedragsregels en Centraal Inspectieteam’

Company name

FSMA

Place

Brussel
Belgium

The Job / Responsibilities :

De dienst ‘Toezicht op de Gedragsregels en Centraal Inspectieteam’ is verantwoordelijk voor:
-het operationele toezicht op de naleving van de gedragsregels (MiFID, AssurMiFID, financiering van KMO’s, financial planning, crowdfunding …);
-de inspecties ter plaatse bij alle instellingen onder toezicht van de FSMA.

Daarbij wordt gecontroleerd:
-of banken, verzekeraars, beleggingsvennootschappen, wisselkantoren en distributeurs van financiële producten de gedragsregels correct toepassen,
-of beheerders van instellingen voor collectieve belegging (ICB’s), instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening en beleggingsondernemingen de regels correct toepassen die specifiek voor hun gelden, alsook de regels voor het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering;

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.

de kwaliteitscontroles bij bedrijfsrevisoren en bedrijfsrevisorenkantoren (OOB’s) in opdracht van het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren.

De functie-inhoud (afhankelijk van uw profiel)

-U neemt deel aan de denkprocessen, on- of off-site inspecties, ‘mystery shopping’-acties en het beheer van dossiers over alle voormelde materies.
-U werkt mee aan het opstellen van het jaarverslag, circulaires, reglementen en mededelingen waarmee de FSMA haar verwachtingen duidelijk maakt aan de sector.
-U draagt bij aan de verbetering van de inspectiemethodologie en –procedures in een streven naar doelmatigheid en doeltreffendheid;
-U luistert vanuit een open geest, met oog voor proportionaliteit en evenwicht, naar de argumenten van de instellingen onder toezicht.
-U neemt deel aan vergaderingen met beroepsverenigingen of hebt zitting in comités met Europese toezichthouders.

Your profile :

-U hebt een universitair diploma, zoals een master in economie, rechten, business engineering, accountancy ...;
-U hebt ten minste 5 jaar ervaring als economist, bedrijfsjurist, complianceofficer, data-analist, auditeur, IT-auditor, consultant voor de financiële sector of riskmanager. Of u hebt ten minste 10 jaar ervaring als manager of onderzoeker in één van die vakgebieden en u meent een meerwaarde te kunnen bieden aan onze instelling;
-U bent vertrouwd met financiële producten en diensten of met de aanverwante materies, of u hebt affiniteit met de bevoegdheidsdomeinen van de FSMA en in het bijzonder van de betrokken dienst. U combineert vlot theorie en praktijk in uw vakgebied;
-U bent analytisch ingesteld en weet dit te combineren met uitstekende synthesevaardigheden. Uw troeven zijn nauwkeurigheid en professionaliteit;
-U hebt een grondige kennis van het Frans, Nederlands en Engels.
-U hebt belangstelling voor digitalisering, nieuwe technologieën, ‘big data’-management en volgt de trends in de financiële sector op de voet;
-U bent een teamspeler maar werkt evengoed zelfstandig;
-U streeft naar voortdurende verbetering.


(Kindly make reference to Banking Boulevard when applying for this position).
(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).
(Merci de bien vouloir faire référence au site-emploi Banking Boulevard lors de votre sollicitation).

We offer :

-Een functie die op lange termijn echt waarde creërt voor de samenleving;
-Een verrijkende werkomgeving met collega's die in hun vakgebied tot de top behoren;
Flexibele uurroosters;
-Een competitief salarispakket met tal van extralegale voordelen (waaronder een groeps- en hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling van de openbaarvervoerskosten, budgetvriendelijk bedrijfsrestaurant, bijdrage in het abonnement voor gsm en internet, extra bovenwettelijke vakantiedagen ...);
-Vlot bereikbaar in centrum Brussel.