Jurist financieel en administratief recht voor de Juridische dienst

Company name

FSMA

Place

Brussel
Belgium

The Job / Responsibilities :

Als een soort intern juridische advieskantoor, staat de juridische dienst de andere diensten van de FSMA (waar ook talrijke juristen werkzaam zijn) bij voor de analyse van complexe juridische vragen en voor de correcte omkadering van de maatregelen die de FSMA in het kader van haar toezicht neemt. De juridische dienst draagt vaak ook bij aan de opstelling van financiële regelgeving. Bovendien volgt zij de verdediging op van de beslissingen van de FSMA waartegen beroep wordt ingesteld en werkt zij daarvoor samen met de door de FSMA aangestelde advocaten.

Als jurist van de juridische dienst analyseert u juridische vragen die zich voordoen bij de uitoefening van de diverse bevoegdheden van de FSMA en stelt u antwoorden en/of oplossingen voor. Deze vragen zijn doorgaans complex en handelen over de interpretatie of de toepassing van de verschillende wetgevingen die de FSMA moet handhaven, over de beginselen van bestuursrecht waarmee een toezichthouder rekening dient te houden bij de uitoefening van zijn bevoegdheden, alsook over de organisatie en de werking van de FSMA.

Er kan u ook worden gevraagd om mee te werken aan de voorbereiding van wetgevende en reglementaire teksten, alsook aan de begeleiding van administratieve sanctieprocedures.

Your profile :

Diplomavereisten:

Een masterdiploma in de rechten.

Specifieke vaardigheden:

- Bijzondere belangstelling hebben voor financieel recht of procesrecht, en open staan om zich te verdiepen in de relevante aspecten van administratief recht (m.i.v. de opvolging van geschillen voor de Raad van State) OF bijzondere belangstelling hebben voor administratief recht, en open staan om zich te verdiepen in financieel recht;
- Complexe juridische vragen efficiënt, bijzonder nauwgezet en, waar nodig, diepgaand kunnen behandelen en daarbij een betrouwbare onderzoeksmethode hanteren;
- Voldoende openstaan om juridische vragen te behandelen in uiteenlopende materies en in een Europese context.

Algemene vaardigheden:

- Zich kunnen vereenzelvigen met de taken van algemeen belang waarmee de FSMA belast is;
- Analytisch vermogen evenals zin voor synthese;
- Uitstekende logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie;
- Vaardigheid om zelfstandig en in teamverband te werken;
- Aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties;
- Doelgerichtheid en overtuigende argumentatiekracht;
- Zin voor dosering en proportionaliteit;
-Professionaliteit: bekwaamheid, nauwgezetheid en de wil om vooruitgang te boeken;
- Stressbestendigheid;
- Grondige kennis van het Nederlands, Frans en Engels.

Beroepservaring:

- Relevante beroepservaring, bij voorkeur van ten minste 3 jaar, is wenselijk.
- Specifieke beroepservaring inzake administratief recht, financieel recht of procesrecht vormt een belangrijke troef.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.


(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).